WARUNKI UCZESTNICTWA

Firma organizująca to ALDANITI INTERNATIONAL NETWORK LTD, numer UK947013039, z siedzibą przy First Floor, 113 Monnow Street NP25 3EG - Monmounth United Kingdom. Losowanie przeznaczone jest wyłącznie dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na stałe na terytorium Polski lub mogą udowodnić posiadanie tego obywatelstwa.


Za udział w losowaniach nie będzie wymagana żadna opłata. Aby wziąć udział w losowaniu uczestnik musi prawidłowo zapisać się poprzez wypełnienie naszego formularza rejestracyjnego, wypełniając zgodnie z prawdą wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe w  ww. formularzu. Udział użytkownika, który podał fałszywe dane, niedokładne lub niekompletne podlega unieważnieniu. Aby udokumentować wiarygodność danych, użytkownik powinien przedstawić dowód osobisty lub paszport.


Produkty są uporządkowane na stronie według kategorii. W każdej kategorii znajduje się określona liczba produktów, na temat których użytkownik będzie mógł napisać swój komentarz. Liczba udziałów/komentarzy wymaganych w każdej kategorii, aby wziąć udział w losowaniu produktów pokazana jest w przez “Dostępne u.”, który odlicza udziały zarejestrowane w każdej kategorii “Dostępne u..: 100/100, Dostępne u. 99/100……. Dostępne u. 2/100, Dostępne u. 1/100”.


Użytkownik będzie mógł napisać tyle komentarzy na temat produktów, ile będzie sobie życzył, ale otrzyma wyłącznie jeden udział w każdym losowaniu.


Po osiągnięciu liczby udziałów wcześniej ustalonych dla każdej kategorii, odbędzie się losowanie produktu. Zwycięzca otrzyma produkt, na temat którego napisał komentarz. W przypadku gdyby zwycięzca napisał na temat kilku produktów tej samej kategorii, otrzyma ostatni produkt, który skomentował. W żadnym wypadku nie będzie możliwa wymiana nagrody na pieniądze.


Po zakończeniu losowania, licznik udziałów rozpocznie odliczanie od 0.Przykład: Kategoria „Oliwy, octy i sosy” składa się z 3 produktów: Oliwa Virgen Extra, Olej kokosowy, i ocet z Modeny.  Dla tej kategorii ustaliliśmy maksymalnie 100 udziałów. Gdy „Dostępne u.” wskażą 0/100 odbędzie się losowanie produktów w tej kategorii. Jeśli napisałem komentarz na temat Oliwy Virgen Extra i wygrałem losowanie, to otrzymam w nagrodę tę właśnie produkt. Jeśli napisałem komentarz o Oliwie Virgen Extra i następnego dnia skomentowałem Ocet z Modeny, to otrzymam ten ostatni produkt.


Jeśli z jakiegoś powodu, któraś kategoria nie osiągnie progu ustalonych udziałów, losowanie odbędzie się miesiąc po rozpoczęciu rejestrowania udziałów dla tej kategorii spośród tych udziałów. 


Miesięczny budżet przeznaczony na nagrody wynosi 5.000 euro.


Nagroda polega na wręczeniu wybranego produktu uczestnikowi. Skontaktujemy się ze zwycięzcą telefonicznie. Jeśli  w przeciągu 24 godzin prób zlokalizowania zwycięzcy okaże się to niemożliwe, nagroda zostanie przekazana następnemu uczestnikowi wylosowanemu ponownie i tak do 3 razy. W przypadku niemożliwości wręczenia nagrody ani zwycięzcy, ani żadnemu z trzech rezerwowych, nagroda zostanie odrzucona.


Zwycięzca lub rezerwowy, który nie mógł zostać zlokalizowany lub nie odpowiedział na wezwania ze strony ALDANITI, nie będzie mógł domagać się nagrody, jako że zostało domniemane, że zrezygnował z jej przyjęcia. 


Nagrodzeni uczestnicy losowań wyrażają zgodę na używanie i rozpowszechnianie ich danych osobowych przez ALDANITI , w celu powiadomienia o wyniku losowania reszty uczestników, jak również do promocji nowych losowań, które ALDANITI może przeprowadzić w dowolnym momencie.  Powiadomienie i rozpowszechnianie Państwa danych osobowych nastąpi poprzez opublikowanie ich na stronach internetowych, które ALDANITI uzna za stosowne, jak również na ich profilach w mediach społecznościowych oraz poprzez wysyłanie wiadomości e-mail lub dowolny rodzaj komunikacji reklamowej.